DIP SHOP, Dervish In Progress Ziya Azazi'nin resmi online mağazasıdır.
Türkçe

DIP SHOP, Dervish In Progress Ziya Azazi'nin resmi online mağazasıdır.

HAKKIMIZDA

Dervish In Progress (DIP), akla, bedene ve duygulara hitap eden, birçok disiplini içinde barındıran, özellikle Sufizm’de deneyimlenen dönüş pratiğiyle temellendirilmiş çağdaş bir dans terminolojisi ve öğretisidir.
 
Bilim ispatlayamadığı sezgiye dünyasında yer veremez, inançlar da ispata ihtiyaç duymadan sezgiler dünyasında gezinir. Halbuki sezgi ve bilgi arasında özgürce hareket etmek, organik ve özgün diye tanımlayabileceğimiz duygusal, bilişsel ve bedensel dönüşümler gerçekleştirmemizi sağlar. Dönmek de işte böyle bir dönüşümü yaşama imkanı sunar. Anadolu’da sanılanın aksine, dönüş çeşitli coğrafyalarda yüzyıllardır çokça farklı biçimlerde deneyimlenmektir.
 
52 yaşındaki taşralı terzi çocuğu, 32 yıldır dans eden şehirli mühendis ve 22 yıldır da dönen global bir sanatçı olarak, sezgisel gezintileri bilgiyle bütünleştirmenin hazından beslenen Ziya Azazi, temeli dönüş olan DIP terminolojisi ve öğretisini, günlük yaşamda kullanılabilecek bir enstrüman olarak önermektedir.
 
DIP özgür düşünce ve anlayışa inanan bireylere mekan ve zaman oluşturup, onlara dönerken özgürce hareket etme, davranma ve duygulanma fırsatı yaratır.
 
Dönüş esnasında gözlerin görüntüleyememesi, vestibüler sistemin dengeyi kuramaması, yön duyusunun karışması, sesin dönmesi gibi algı farklılaşmaları yaşanır. Bu algı farklılaşmaları yaşanan fiziksel hızlanma ve dolayısıyla oluşan merkezkaç kuvvetinden kaynaklanır. Şiddetlenen kan dolaşımı ve solunum ile yükselen beden ısısı organ, bez, lif ve kaslarda etkinlik artışına sebep olur. Özetle, işte bu sebeplerden ötürü oluşan sinir sistemindeki sıra dışı elektrik akımları ve biyokimyasalların üretimindeki artış insanları hep büyülemiştir.
 
DIP; bilinmeze, henüz yaşanmamışa, unutulmuşa ve keşfedilmemişe bilinçli ve sezgili adım atma cesareti göstermeyi; bireysel, ailevi, toplumsal ve evrensel çerçevelerde yapıcı, sağaltıcı ve mutlandırıcı olmanın yollarını görmemizi sağlayan bir format olarak Ziya Azazi liderliğinde bugüne kadar 35 ülkede, 200’den fazla atölyede binlerce katılımcıya ulaşmaktadır.
  
Kapat
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp